AIT Senior Class

 • The AIT Senior Class.

 • Club / Organization Advisor:

  Ms. Klikus

   

  Advisor Email:

  jklikus@ucvts.org

   

  Advisor Phone:

  908-889-8288 ext. 425